مرتب سازی بر اساس:
سایز محصولات:
 • این مغارهای فولادی با دسته چوبی مرغوب و کیفیت درجه یک میباشد . مناسب کارهای چوبی ، منبت و پیکر تراشی، این مغار از داخل تیز شده است .

 • انواع مغار قلمی تخت در تمامی سایزها

 • مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دستگیره وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار ظریف کاری تخت دارای دسته ی چوبی به طول ۱۱۰ میلی متر می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود.
  مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دسته وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار گلویی ظریف کاری دارای دسته ی چوبی به طول ۱۰۶ میلی متر می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود.

  مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دستگیره وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار ظریف کاری تخت دارای دسته ی چوبی به طول ۱۱۰ میلی متر می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود.

  مغار شفره ظریف کاری ساخت ایران
  مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دسته وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار شفره ظریف کاری دارای دسته ی چوبی می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود.
  مغار گلویی ظریف کاری ساخت ایران
  مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دسته وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار گلویی ظریف کاری دارای دسته ی چوبی به طول ۱۱۵ میلی متر می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود.

  مغار گلویی ظریف کاری ساخت ایران
  مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دسته وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار گلویی ظریف کاری دارای دسته ی چوبی می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود.

  مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دسته وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار گلویی ظریف کاری دارای دسته ی چوبی می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود.

  مغار سر کج ظریف کاری ساخت ایران
  مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دستگیره وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار سر کج ظریف کاری دارای دسته ی چوبی به طول ۱۱۰ میلی متر می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود. این مدل مغار سر کج بیشتر به منظور تمیز کاری و پاک سازی گوشه‌ ها و کنج‌ ها به کار برده می شود.

  مغار سر کج ظریف کاری ساخت ایران
  مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دستگیره وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار سر کج ظریف کاری دارای دسته ی چوبی به طول ۱۱۰ میلی متر می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود. این مدل مغار سر کج بیشتر به منظور تمیز کاری و پاکسازی گوشه‌ ها و کنج‌ ها به کار یرده می شود.

  مغار شفره ظریف کاری ساخت ایران
  مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دسته وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار شفره ظریف کاری دارای دسته ی چوبی به طول ۱۶۰ میلی متر می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود.

  مغار قاشقی ظریف کاری ساخت ایران
  مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دسته وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار قاشقی ظریف کاری دارای دسته ی چوبی به طول ۱۰۵ میلی متر می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود.

  مغار نیم باز ظریف کاری ساخت ایران
  مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دسته وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار نیم باز دارای دسته ی چوبی به طول ۱۱۰ میلی متر می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود.

  مغار سر کج ظریف کاری ساخت ایران
  مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دسته وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار سر کج ظریف کاری دارای دسته ی چوبی به طول ۱۰۰ میلی متر می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود. این مدل مغار سر کج بیشتر به منظور تمیز کاری و پاکسازی گوشه‌ ها و کنج‌ ها به کار یرده می شود.
  مغار گلویی ظریف کاری ساخت ایران
  مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دسته وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار گلویی ظریف کاری دارای دسته ی چوبی به طول ۱۱۰ میلی متر می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود.
  مغار ظریف کاری چاقویی مدل داسی ساخت ایران
  مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دسته وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار ظریف کاری چاقویی مدل داسی دارای دسته ی چوبی به طول ۱۰۵ میلی متر می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود.

  مغار ظریف کاری چاقویی ساخت ایران
  مغار ابزاری برای کنده کاری بر سطح چوب می باشد و از دو قسمت تیغه بلند و دسته تشکیل شده است. تیغه دارای کلگی و سری تیز و برنده است که جهت استفاده ضربه هایی بر قسمت انتهایی دسته وارد می شود تا کار کنده کاری انجام گیرد. این مدل مغار ظریف کاری چاقویی دارای دسته ی چوبی به طول ۱۰۰ میلی متر می باشد که به سبب جنس چوبی که دارد مانع از عرق کردن کف دست می شود.

 • این مغارچاقویی فولادی با دسته چوبی مرغوب میباشد . دسته ، نوک و شکل آن کاملا کاربردی انتخاب شده است . کاملا کاربردی و با قابلیت تیز کردن مکرر یک عمر قابل استفاده میباشند .

 • هرکدام از مغارها به ترتیب اندازه کوچک تقریبا ۱۵۰ گرم و اندازه متوسط تقریبا ۲۵۶ گرم و اندازه بزرگ تقریبا ۳۶۰ گرم است. مناسب برای کارهای نجاری، پیکرتراشی، کنده کاری است

 • مشخصات فنی ست مغار Narex نجاری
  مغار نارکس ساخت چک و محصول شرکت Narex می باشد. سایر مشخصات فنی ست مغار Narex نجاری به شرح زیر می باشد:

  ساخت: چک
  دارای دسته چوبی
  طول دسته: ۱۰ سانتی متر
  طول کارگیر:۵ سانتی متر
  مغار شفره

  عرض تیغ: ۱۰ میلی متر
  طول تیغه: ۵۰ میلی متر
  مغار نیم باز

  عرض تیغه: ۱۲ میلی متر
  طول تیغه: ۵۰ میلی متر
  مغار تخت سر کج

  عرض تیغه: ۱۲ میلی متر
  طول تیغه: ۵۰ میلی متر
  مغار گلویی کوچک

  عرض تیغه: ۶ میلی متر
  طول تیغه: ۴۵ میلی متر
  مغار گلویی بزرگ

  عرض تیغه: ۱۱ میلی متر
  طول تیغه: ۴۵ میلی متر

 • مشخصات مغار تخت شرکت نرکس ساخته شده از بهترین آلیاژ فولاد (HSS)
  هر مغار از ۲ قسمت دسته (جنس چوب یا پلاستیک) و تیغه فولادی تیز برای تراشیدن چوب تشکیل می شود که در مغار تخت نرکس تیغه فولادی (HSS) در دسته ی مقاوم پلاستیکی قرار گرفته است که این دسته ساخته شده از پلاستیک سخت با روکش زبر به طول ۱۱۵ میلیمتر می باشد. همچنین این مغار خراطی تخت شرکت نرکس قابلیت ضربه خوری با پتک چوبی را نیز دارد. از مغار ها برای شکل دهی انواع کاسه، لیوان، قندان، پایه مبل، بشقاب و … که جنس چوبی دارند استفاده می شود.

 • مناسب برای گود کردن کاسه تراش پیکر تراشی چوب

 • مغار قلمی شفره ایرانی در تمامی سایزها

 • مغار قلمی گلویی در تمامی سایزها